Kania-Chramęga, A. „«Małoletniość» a Problematyka Ustawowych Wskazań sądowego Wymiaru Kary – Wybrane Zagadnienia”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 61–71, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.5.