Podgórska-Rykała, J., i J. Sroka. „Uwarunkowania Konsensualnego Modelu Dialogu społecznego I Dialogu Obywatelskiego Na Poziomie Regionalnym W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 309-26, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.22.