Przybylska-Kapuścińska, W. „Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa W Sektorze Bankowym. Teoria I Praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 341-5, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.24.