PAN, K. N. P. „Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk W Sprawie Ujawniania Konfliktu interesów W Prawniczych Publikacjach Naukowych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 1, marzec 2021, s. 353-4, doi:10.14746/rpeis.2021.83.1.27.