Wierczyński, G. „Polskie Wykazy Czasopism Naukowych – Podsumowanie Dotychczasowych doświadczeń Z Perspektywy Czasopism Prawniczych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 2, czerwiec 2021, s. 141-64, doi:10.14746/rpeis.2021.83.2.9.