Zawłocki, R. „Recenzowanie Opracowania Karnoprawnego W czasopiśmie Naukowym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 83, nr 2, czerwiec 2021, s. 317-2, doi:10.14746/rpeis.2021.83.2.20.