Mamzer, H., i P. Nowak. „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt Jako Problem społeczny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 83, nr 3, wrzesień 2021, s. 335-54, doi:10.14746/rpeis.2021.83.3.22.