Wudarski, A. „Niemiecki Proces Alimentacyjny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 83, nr 3, wrzesień 2021, s. 373-89, doi:10.14746/rpeis.2021.83.3.24.