Parysek, J. J. „Rola Lokalnego samorządu Terytorialnego W Rozwoju społeczno-Gospodarczym I Przestrzennym Gmin”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 3, styczeń 2015, s. 27-46, doi:10.14746/rpeis.2015.77.3.4.