Stępień, J. „W Poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu Terytorialnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 3, styczeń 2015, s. 47-63, doi:10.14746/rpeis.2015.77.3.5.