Kokocińska, K. „Współdziałanie podmiotów władzy Publicznej Na Rzecz Rozwoju”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 3, styczeń 2015, s. 181-9, doi:10.14746/rpeis.2015.77.3.13.