Ziemski, K. „Możliwość Przekazywania działań Wykonawczych Przez Radę Gminy”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 3, styczeń 2015, s. 209-25, doi:10.14746/rpeis.2015.77.3.15.