Szewczyk, M. „Interes Prawny Jako Kryterium wyłączenia Radnego Od udziału W głosowaniu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 3, styczeń 2015, s. 227-42, doi:10.14746/rpeis.2015.77.3.16.