Wiśniewski, M. „Zaufanie Do samorządu Terytorialnego W Polsce – próba Oceny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 3, styczeń 2015, s. 321-34, doi:10.14746/rpeis.2015.77.3.22.