Trzebiński, A. A. „Jak Zmniejszyć Asymetrię Informacji Na Rynku Crowdfundingu udziałowego W Polsce?”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 84, nr 3, wrzesień 2022, s. 155-70, doi:10.14746/rpeis.2022.84.3.10.