Markowski, Łukasz. „Konwergencja Realna Polski I Strefy Euro Z Perspektywy Synchronizacji Cykli Koniunkturalnych I Wymiany wewnątrzgałęziowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 84, nr 3, wrzesień 2022, s. 117-32, doi:10.14746/rpeis.2022.84.3.08.