Kolasińska, Elżbieta. „Niepewność Miejsca Pracy W Czasie Pandemii COVID-19 Na Podstawie dzienników Pandemicznych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 84, nr 4, grudzień 2022, s. 227-40, doi:10.14746/rpeis.2022.84.4.14.