Żmij, Grzegorz. „W Poszukiwaniu Prawa właściwego: Stosowanie Norm Prawa Administracyjnego I Ich Kolizje W międzynarodowym Sporze Inwestycyjnym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 89-107, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.08.