Oliwa-Ciesielska, M. „Wspomnienie O Profesorze Zbigniewie Woźniaku (1947–2022)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 84, nr 3, wrzesień 2022, s. 255-7, doi:10.14746/rpeis.2022.84.3.16.