Rotko, J. „Ustawa Prawo Wodne Z 2017 Roku W świetle Zasad Techniki Prawodawczej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 84, nr 4, grudzień 2022, s. 73-86, doi:10.14746/rpeis.2022.84.4.05.