Afeltowicz, Łukasz, i Seweryn Rudnicki. „Socjologia Wobec Design Thinking”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 237-51, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.17.