Trzciński, Grzegorz, i in. „Drogi wewnętrzne I Gruntowe W postępowaniach Administracyjnych I Orzecznictwie sądowoadministracyjnym W Sprawach Budowlanych: Problemy Interpretacyjne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 127-41, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.10.