Moska, Monika. „Odpowiedzialność Odszkodowawcza prowadzących Na własny Rachunek przedsiębiorstwa Lub zakłady wytwarzające środki Wybuchowe Albo posługujące Się Takimi środkami (art. 435 § 2 k.C.)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 173-86, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.13.