RPEiS, 84(4), 2022. „Back Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 84, nr 4, grudzień 2022, s. 261-2, doi:10.14746/rpeis.2022.84.4.18.