Lipiński, Konrad. „Problemy Przypisywania odpowiedzialności Karnej Podmiotowi Zbiorowemu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 187-00, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.14.