Dąbrowski, Daniel, i Kinga Michałowska. „Uwagi O Potrzebie Wzmocnienia Praw pasażerów W Przewozach Multimodalnych W Prawie Unii Europejskiej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 157-71, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.12.