Kaspryszyn, J. „Postępowanie wywołane Wniesieniem Skargi Na Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – Zagadnienia Konstrukcyjne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 1, marzec 2023, s. 123-38, doi:10.14746/rpeis.2023.85.1.10.