Kowalski, Tadeusz. „System Z Bretton Woods I Jego Dziedzictwo. Od pieniądza złotego Do Cyfrowego, Red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski I Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 1, marzec 2023, s. 261-3, doi:10.14746/rpeis.2023.85.1.19.