Gliszczyńska-Grabias, Aleksandra. „Symbole pamięci I Prawa pamięci W Izraelu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 3, wrzesień 2023, s. 219-34, doi:10.14746/rpeis.2023.85.3.13.