Kmiecik, Zbigniew. „Disqualification of En Employee of a Public Administration Authority in the European Union Member States”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 109-26, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.09.