Olechowski, Piotr Artur. „Wybrane Wyzwania Prawne InsurTech Na przykładzie Robo-Doradztwa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 83-96, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.05.