Kowalik, Emil. „Wpływ śmierci Uczestnika postępowania wieczystoksięgowego Na szybkość I sprawność toczącego Się postępowania O Wpis W księdze Wieczystej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 23-40, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.02.