Dąbrowska, Agata. „Performatywność Wypowiedzi Manifestacyjnej W Demokracji – Na przykładzie protestów Kobiet W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 115-32, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.07.