RPEiS 85(2). „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 1-4, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.00.