RPEiS 85(2). „Back Matter ”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 2, czerwiec 2023, s. 271-2, doi:10.14746/rpeis.2023.85.2.20.