Nowicki, Mikołaj. „Real Earnings Management, CEO Experience, Family Ownership, and External Audits: A Meta-Analysis”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 199-20, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.11.