RPEiS 83(2). „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 85, nr 3, wrzesień 2023, s. 1-4, doi:10.14746/rpeis.2023.85.3.00.