Chmielewska, Anna, i Krzysztof Kluza. „ESG Risk Rating and Company Valuation: The Case of the Warsaw Stock Exchange”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 179-97, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.10.