Wichowska, Anna. „The Implications of Urban Shrinkage for the Budgets of Polish Cities”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 221-40, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.12.