Rachalski, Michał. „O Logicznych Podstawach Relacji specjalności W Prawie Karnym: Uwagi Krytyczne Do Koncepcji Władysława Woltera”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 97-114, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.06.