Łukasiewicz, Rafał. „Podobieństwo Fizyczne a dobór Dawcy W Procedurach Medycznie Wspomaganej Prokreacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 41-60, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.03.