Przybył, Iwona, i in. „Decyzje Kobiet O Nazwisku Po ślubie W Wymiarze Diachronicznym I Synchronicznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 241-64, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.13.