Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna. „Anna Ząbkowicz, Państwo Wobec Grup dominujących W Gospodarce. Perspektywa Instytucjonalnej Ekonomii Politycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 269-71, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.15.