Haberko, J. „Charakter Prawny Relacji Rodzice – dorosłe Dzieci W kontekście zobowiązań Alimentacyjnych rodziców”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 77, nr 4, grudzień 2015, s. 41-55, doi:10.14746/rpeis.2015.77.4.4.