RPEiS 86(1). „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 1-4, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.00.