Mucha, Joanna. „Łukasz Wirkus I Marta Pięta-Chrystofiak (red.), Mediacje sądowe I Interwencja Kryzysowa W Teorii I Praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 265-9, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.14.