Gomułowicz, Andrzej. „Prof. Dr Hab. Wojciech Łączkowski. Człowiek Renesansowego Formatu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 273-4, doi:10.14746/rpeis.2024.86.1.16.