Hryniewicz-Lach, E. „Przestępstwa Z Niewiedzy Lub Zapomnienia”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 77, nr 4, grudzień 2015, s. 173-86, doi:10.14746/rpeis.2015.77.4.14.