Gołębiowski, G., i P. Szczepankowski. „Finansyzacja Gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 4, grudzień 2015, s. 197-15, doi:10.14746/rpeis.2015.77.4.16.