Flotyński, M. „Efektywność Portfeli Akcji Zabezpieczonych Opcjami Indeksowymi Na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie W Latach 2007-2015”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 78, nr 1, marzec 2016, s. 197-15, doi:10.14746/rpeis.2016.78.1.16.